Privacybeleid

Over ons Privacybeleid

SVR camping “de Brashoeve” streeft ernaar dat de privacy van een ieder die de website bezoekt of van onze diensten gebruik maakt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal SVR camping “de Brashoeve” dan ook zeer zorgvuldig omgaan.

Gebruik en bewaren gegevens

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten van SVR camping “de Brashoeve”, vragen wij (onder andere) om uw naam, adres en woonplaats, telefoon en email gegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan van overeenkomsten en/of boekingen, en voor het aangaan van daaruit voortvloeiende relaties.

Waarom

SVR camping “de Brashoeve” verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • om de wettelijke verplichting uit te voeren: m.b.t. het nachtregister

Hoe lang

SVR camping “de Brashoeve” zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

SVR camping “de Brashoeve” verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SVR camping “de Brashoeve” op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Links


Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. SVR camping “de Brashoeve” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

 Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen 0111 412138, e-mailen boekingen@de-brashoeve.nl of laat het ons weten per post.

Beveiliging

SVR camping “de Brashoeve” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met de SVR camping “de Brashoeve” of via ons e-mailadres boekingen@de-brashoeve.nl

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaringwijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van de Stichting Vrije Recreatie.

Facturatie en boekhouden

Snelstart

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw verblijf. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

SVR camping “de Brashoeve”

Brasweg 5
4321 TB Kerkwerve
Gemeente Schouwen-Duiveland


Tel: 0111412138

Mobiel: 06 12510897
Email: boekingen@de-brashoeve.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:

Jan en Janny van Klinken